Wednesday, January 23, 2013

ရုပ္ႀကီးစင္


painting ICN2

ရုပ္ႀကီးစင္

ရွင္ဘုရင္၊ ဝန္ႀကီး၊ မင္းသား၊ မင္းသမီး
နတ္၊ ဘီလူး၊ ေဇာ္ဂ်ီ၊ ေမ်ာက္၊ က်ား၊ ဆင္
အဲဒီစင္ တစ္စင္လံုး
တစ္ခါလာလည္း ဒီရုပ္ႀကီး
တစ္ခါလာလည္း ဒီရုပ္ႀကီး
တစ္ခါလာလည္း ဒီရုပ္ႀကီး
တစ္ခါလာလည္း ဒီရုပ္ႀကီး
တစ္ခါလာလည္း ဒီရုပ္ႀကီး
တစ္ခါလာလည္း ဒီရုပ္ႀကီး
တစ္ခါလာလည္း ဒီရုပ္ႀကီး
တစ္ခါလာလည္း ဒီရုပ္ႀကီး
တစ္ခါလာလည္း ဒီရုပ္ႀကီး
တစ္ခါလာလည္း ဒီရုပ္ႀကီး

ပန္ဒိုရာ
၂၁-၂၃ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၃