Sunday, March 2, 2008

ဒီေန႕ ပို႕စ္အသစ္မတင္

ဒီေန႕ ပို႕စ္ အသစ္မတင္ဘူး ဒါေပမယ့္ သူငယ္ခ်င္းႀကီး ကိုရဲမြံ ဆီမွာေတာ့ ကြန္မန္႕ နည္းနည္း လွ်ာရွည္ၿပီး ေရးျဖစ္တယ္။ စိတ္၀င္စားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီမွာ သြားၾကည့္ၾကေပါ့။

No comments: